طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار برادران نخودی

طراحی و اجرا جعبه بسته بندی به سفارش آجیل و خشکبار نخودی با استفاده از هنر ایرانی سنتی، اثری گیرا و چشم نواز ارائه شده است.

پایان