طراحی بسته بندی جعبه هدیه ایرانی آجیل و خشکبار برادران حسینی

با استفاده از المان‌های هندسی چندوجهی ایرانی ، بسته‌بندی‌های جعبه‌های هدیه‌ی مجموعه‌ی آجیل و خشکبار برادران حسینی را پیاده‌سازی کردیم.

پایان