طراحی بسته بندی گلدن زعفران

در طراحی این بسته‌بندی‌ها که به سفارش مجموعه‌ی گلدن زعفران انجامِ عمل شده است، به خاطر هر چه پسندیده‌تر رویت شدن طلای سرخ جهان از رنگ طلایی استفاده شده است.

پایان