طراحی و اجرای بسته بندی برند فرزانه مرادی

در طراحی این بسته بندی ار متریال چرم و پارچه استفاده شده است.تمامی هویت سازی برند بر عهده استودیو تارنگ بوده است.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

پایان